Opleidingen:

1984-1986 * LBO, Elektro techniek; elektrische installaties, elektronica, krachtstroom.
1986-1988 * LBO, Mechanische techniek; constructie bankwerken, draaien, frezen, lassen.
1987-1988 * NIL, Gronddiploma nivo 3 BMBE c.st.
1988          * Rijbewijs  B.
1989          * Rijbewijs  A.
1988-1990 * K-MBO/SOM, bedrijfsschool; machinefabriek Breda, nivo 1,2,3 Tig-lassen,nivo 1,2 Mig-Mag lassen.
1990-1991  * Militaire dienst; Genie specialist.
1991           * SOM, 2e plaats nationale laswedstrijden.
1991-1992  * NIL, vakdiploma nivo 4 BMBE c.st.
1991-1992  * NIL, beginners nivo1 Autogeen
1992-1993  * NIL, vakdiploma nivo 4 Tig c.st, rvs, aluminium.
1993-1994  * NIL, vakdiploma nivo 4 BMBE rvs.
1994-1995  * NIL, European Welding Practitioner. (Meesterlasser)
1995           * PBNA, veiligheid VVA-1
1995-1997  * NIL, schakelcursus Middelbare Las-Techniek (MLT)
                     -  Electrotechniek, Wiskunde, Sterkteleer, Rapportage, Materialenkennis, Tekeninglezen, Organisatie.
1997-1998  * NIL, European Welding Technologist (Middelbaar Lastechnicus)
                     -  Materialenkennis, Lasprocessen & Apparatuur, Fabricage & Toepassingen, NDO,
                     Contructie & Ontwerp.
1999           * SOM, flensmonteur.
1999           * Rijbewijs  C.
1999           * Rijbewijs heftruck. 
2003           * Orbitec Orbitaal-lassen.
2004           * VCA - 2 
2005           * Rijbewijs E achter B
2005           * Rijbewijs E achter C
2005           * International Welding Technologist (IWT) 
2006           * Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen conform NEN-3140  
2006           * Bedrijfshulpverlener (BHV)
2006           * VCA-* systeem 2004/4(TUV)
2006           * VIAG (Veiligheids Instructie Aard Gas)
2006           * VILS  (veiligheids Instructie Laag Spanning)
2007           * Adembescherming (SIR) 
2010            * International Welding Inspector Level-C  (IWI-C);
                      -  Destructief onderzoek. Interpretatie van röntgenfoto's (filmlezen), Radiografisch onderzoek,
                      Ultrasoon onderzoek, Visueel lasonderzoek, Magnetisch onderzoek, Penetrant onderzoek,
                      Metallografisch onderzoek, Chemische materiaal analyse, Kwaliteitszorg, principe van normen en
                      implementatie van kwaliteitsnormen in een industriële omgeving, Management van inspectiefuncties.
2010            * VCA-* systeem 2008/5   (SPEN)
2012            * Visual Welding Inspector Level-2 (VTw-2)
2013            * VCA-* systeem 2008/5.1 (SPEN)
2014            * Inspectie & Keurings Techniek Level-2 (I&KT-II - Hogeschool Utrecht);
                      -  Inspectie (algemeen): o.a. inspectie bij nieuwbouw en
                      in de gebruikfase, inspectieprogramma’s, inspectieplannen.
                      -  Inspectiestrategie: o.a. inspectie- en onderhoudstrategie.
                      -  Wet- en regelgeving: o.a. regelgeving voor druk- en insluitsystemen, ATEX, Arbo, VCA.
                      -  Installatiekennis: staalconstructies, leidingsystemen, drukapparatuur, appendages, directe
                      en instrumentele beveiligingen, opslagtanks.
                      -  Installatiebeoordeling: opbouw van installaties, invloed op de omgeving, risicomodellen, 
                      installatieschema’s lezen en beoordelen.
                      -  Materialenkennis: eigenschappen van materialen en materiaalkeuze: (on)gelegeerde materialen, non
                      ferro’s, kunststoffen, materiaalbeproevingen en normering, warmtebehandelingen, degradatie van
                      materialen als corrosie, vermoeiing. Bescherming van materialen en constructies,
                      verbindingstechnieken, behandeling van de standaard lastechnieken (niveau MLT), kwaliteitsborging
                      en normering voor de lastechniek, cases voor lasfoutherkenning en
                      behandeling losneembare verbindingen.
                      als bout- en flensverbindingen, principes van lijmen en klinken.
                      -  Constructieleer: belastingsgevallen, wanddikteberekeningen voor insluitsystemen, principes van
                      normering voor constructies.
                      -  Niet-destructief onderzoek (NDO): standaard NDO-methoden: visueel onderzoek, magnetisch-
                      penetrant onderzoek, ultrasoontechnieken: diktemetingen, lasonderzoek, TOFD, Mapscan.
                      wervelstroomtechnieken voor materiaaldiktemetingen, scheurdieptemetingen, thermografie,
                      akoestische emissie, lekdetectie, normering voor NDO en foutgroottebepaling,
                      beoordelen NDO-rapportage.
                      -  Meten: meetsystemen, kalibratie, meettoleranties, laagdiktemetingen, passingstelsels,
                      vaststellen oppervlaktecondities, ferrietmetingen.
                      -  Kwaliteitmanagement: Normering als ISO 9001, ISO 14000, ISO 17020 en 17025, 45013            
                      gericht op systeem-, product-, dienst-, persooncertificatie,
                      -Persoonlijke vaardigheid en competentie: assertiviteit, conflicthantering, presentatietechnieken,
                      rapportagetechnieken.
                      -  Casebehandeling voor:
lassen en lasprocedures, foutgrootte bepaling (niveau MLT)
                      niet-destructief onderzoek, inspectieplannen en inspectierapportage, persoonlijke vaardigheden
                      en communicatie.
Van Miert Welding Services BV 2010 © Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website.
Beginpagina